การประชุมเชิงปฏิบัติการที่การประปานครหลวง (กปน.)

5 สิงหาคม 2020
การพัฒนาบุคลากรรับมือกับความเปลี่ยนแปลงจากผลกระทบของ Covid-19
3 สิงหาคม 2020
Customer Experience Design and Change Management Workshop for Provincial Electricity Authority
5 สิงหาคม 2020
 
 

Workshop Session at Metropolitan Waterworks Authority (MWA)

On July 15, 2020, Mr.Thana Siriwallop and Dr.Mayookapan Chaimankong, Project Directors of Sasin Management Consulting, conducted a workshop for operation teams for Non-core Business functions at Metropolitan Waterworks Authority (MWA) Headquarters. MWA is a Thai state enterprise under the Ministry of Interior. Its mission is to produce, distribute, and sell treated water in Bangkok, Nonthaburi, and Samut Prakan, and engage in related businesses synergistic with waterworks.


This session emphasized the formulation of and strategic direction for of the non-core business in order to create acceptance of the strategic direction. The participants were encouraged to support MWA to implement the organization’s strategy effectively.