ร่วมงานกับเราทำไมต้อง SMC ?

SMC เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการปรึกษาเชิงธุรกิจและการจัดการในประเทศไทย เรามอบโอกาสที่หลากหลาย ในการเติบโตและพัฒนาความรู้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดย SMC ผสมผสานการใช้ความชำนาญในบริบทภายในประเทศและความสามารถระดับสากลในการส่งมอบกลยุทธ์และข้อเสนอแนะทางธุรกิจแก่ลูกค้าของเราซึ่งจะเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ


สิ่งที่เรามองหา

ทักษะในการแก้ปัญหา

ความสามารถในเชิงความคิด ตรรกะในการคิด การวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการตอบโจทย์และแก้ไขปัญหาสำหรับลูกค้าของเรา
influencer (1)

วิสัยทัศน์ส่วนบุคคล

เรามองหาบุคลากรที่มีวิสัยทัศน์ มีความพยายามในการผลักดัน เปิดกว้าง และพัฒนาขอบเขตทางความคิดและความสามารถ รวมถึงสร้างสรรค์แนวทางและมุมมองใหม่ ๆ ให้แก่ทีม

ความเป็นผู้นำ

เรามองหาบุคลากรที่มีความเป็นผู้นำและมีความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ การพัฒนาตนเองและผู้ร่วมงานเพื่อสร้างผลลัพธ์และสิ่งแวดล้อมในการทำงานเชิงบวก
turn

ความยืดหยุ่นในการทำงาน

หน้าที่และลักษณะงานของเราต้องการบุคลากรที่มีความยืดหยุ่นในการทำงานสูงและสามารถปรับตัวต่อสถานการณ์การทำงานต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

วัฒนธรรมการทำงาน

ตำแหน่งที่ว่าง

ที่ปรึกษา
คำบรรยายลักษณะงาน
-

คุณสมบัติที่ต้องการ
-
นักวิเคราะห์อาวุโส
คำบรรยายลักษณะงาน
-

คุณสมบัติที่ต้องการ
-
นักวิเคราะห์
คำบรรยายลักษณะงาน
-

คุณสมบัติที่ต้องการ
-

สมัครตอนนี้


*กรุณาส่ง CV ของคุณมาที่ : smcrecruitment@sasin.edu

ศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษา สถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ (SMC)

อาคาร ศศปาฐศาลา ชั้น 10 ซอย จุฬาลงกรณ์ 12 ถนน พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทร 02-218-4000 ต่อ 6